Warning: fopen(admin/project/counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\Webspace\fipharmco.com\httpdocs\resources\clsFile.php on line 33
:: FIPHARMCO :: - | Duoc pham | thiet bi y te | thuoc tra mat | thuoc nho mat
Danh sách tin
TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Năm Phát được thành lập vào ngày 31/7/2010 trên cơ sở tầm nhìn chiến lược của Năm thành viên đầu tiên tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh và phương châm hoạt động của Công ty.